Akcija "Uždekime žvakutes Lietuvai"

2016-06-13 d. 20 val. kviečiame ateiti prie Lapių Laisvės paminklo uždegti žvakeles (žvakelės bus paruoštos) tuo prisidedant prie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos akcijos: "Prieš 75 metus, 1941-ųjų birželio 14-ąją, 3 val. ryto pradėti masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į atokiausius Sibiro regionus. Okupacijos metais Lietuva neteko trečdalio gyventojų. Prisimindami šią mūsų tautai tragišką sukaktį, susiburkime draugėn ir birželio 13 d. 20 val. miestuose ir miesteliuose, prie paminklų bei memorialų tremtiniams, Laisvės kovotojams iš ilgai degančių žvakelių sudėkime tremtiniams brangiausią žodį – LIETUVA, kad per naktį žvakelių šviesa liudytų ir primintų." http://lapiumiestelis.lt/nuotrauku-galerija/akcija-uzdekime-zvakutes-lie...