Laisvės vardu

2015 m. kovo 11 d. 14 val. prie Lapių laisvės paminklo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimo akcija. Visi giedosime giesmę "Lietuva brangi". Renginio nuotraukos: http://lapiumiestelis.lt/nuotrauku-galerija/laisves-vardu