Laisvės vardu

2016 m. kovo 11 d. 14 val. prie Lapių laisvės paminklo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimo akcija. Visi giedosime giesmę "Lietuva brangi".
Foto: http://www.lapiumiestelis.lt/nuotrauku-galerija/laisves-vardu-0