Lapių liaudiškos kapelos "Ant ketvirto" koncertas

2015-05-15, 19 val. Lapių kapelos "Ant ketvirto" pasirodymas Lapėse III a. universiteto vakaronėje Lapių laisvalaikio salėje.