Lapių miestelis

Aktyviausias jaunasis skaitytojas

2015-11-20, Lapių viešosios bibliotekos filiale (A.Merkio g.3,
Lapių mst.) 12.30 val. organizuojame žaidimą -loteriją tarp aktyviausių vaikų literatūros skaitytojų.Loterijos prizas: kino teatro Cinamon dovanų kuponas 20 EUR vertės.Lapių seniūnas Rimantas Stankus pasveikins dalyvius ir įteiks bibliotekai naujus stalo žaidimų komplektus.