Lapių miestelis

DOMEIKAVOS POLICIJOS NUOVADOS PAREIGŪNŲ SUSITIKIMAS SU LAPIŲ BENDRUOMENE

2015-05-28 17.00 val. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Domeikavos policijos nuovados pareigūnai dalyvavo susitikime su Kauno rajono Lapių seniūnijos bendruomene: seniūnijos seniūnu R. Stankumi, seniūnaičiais ir kitu visuomenės aktyvu.

Susitikimo metu Domeikavos policijos nuovados pareigūnai pasidžiaugė esamu bendradarbiavimu, o taip pat seniūnijos seniūno bei nuovados pareigūnų iniciatyva įkurtomis naujomis saugios kaimynystės grupėmis Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., Parko gatvėje. Saugios kaimynystės grupių koordinatoriams: A. Šimkui ir M. Kaganui buvo įteiktos saugios kaimynystės informacinės lentos, informaciniai lipdukai, skrajutės, pasirašyti saugios kaimynystės bendradarbiavimo susitarimai. Kitiems susitikime dalyvavusiems bendruomenės nariams buvo pakartotinai pristatyta saugios kaimynystės grupių kūrimo idėja, principai, bendruomenė pakviesta burtis, rodyti iniciatyvą kuriant saugią aplinką Kauno rajone, nebūti abejingiems neigiamų reiškinių formavimuisi. Saugios aplinkos grupių kūrimo idėja sudomino ir kitus bendruomenės narius, jie pareiškė norą savo gyvenamosiose vietovėse sukurti tokio pobūdžio grupes, asmenims išdalintos informacinės skrajutės bei suteikta reikiama informacija.
Taip pat susitikimo metu buvo aptarta kriminogeninė padėtis, bendruomenės narių teirautasi apie viešąsias erdves, jaunimo susibūrimo vietas ir kitas vietas, kuriose gali formuotis neigiami reiškiniai bei tos vietos gali kelti jų susirūpinimą, tačiau neigiamos informacijos negauta.
Susitikimo metu Domeikavos policijos nuovados viršininkė J. Gudelytė paprašė susirinkusių bendruomenės narių ir Lapių seniūnijos seniūno R. Stankaus pritarimo papildomos vaizdo kameros įdiegimo darbams pradėti, vaizdo stebėjimo kamerą įdiegiant ant Kauno r., Lapių sen., Lapių mstl., Mokyklos g. 2C esančios parduotuvės „KOOPS“ stogo. Nuovados viršininkė J. Gudelytė akcentavo tai, jog vaizdo stebėjimo kameros įdiegimas būtinas šioje vietoje, dėl to, jog aplink šiuo adresu esančios parduotuvės pastatą yra net kelios jaunimo susibūrimo vietos, kuriose ypatingai vakaro bei nakties metu renkasi asmenys, gali būti daromi įvairaus pobūdžio viešosios tvarkos pažeidimai, formuotis neigiami reiškiniai, taip pat vaizdo stebėjimo kamera aktuali ir transporto priemones vairuojantiems asmenims bei miestelio jaunimui, kuris ne retai pastebimas pėsčiomis kertantis važiuojamąją dalį neleistinoje vietoje, dėl ko gali kilti realus pavojus tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų gyvybei bei sveikatai. Tiek bendruomenės nariai, tiek seniūnas R. Stankus pritarė nuovados viršininkės išsakytoms mintims bei pažadėjo artimiausiu metu organizuoti vaizdo kameros įsigijimo bei montavimo darbų atlikimą.