Lapių miestelis

Foto konkursas “Žvelgiu į pavasarinę Lietuvą”

Konkursas vyksta nuo 2016-04-07 iki 2016-05-27.

FOTO KONKURSO „ŽVELGIU Į PAVASARINĘ LIETUVĄ“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Foto konkurso „Žvelgiu į pavasarinę Lietuvą” nuostatai (toliau – NUOSTATAI) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus ir apdovanojimų tvarką.
2. Foto konkursas „Žvelgiu į pavasarinę Lietuvą“ (toliau – KONKURSAS) skirtas skatinti pilietiškumą, meilę savam kraštui, gamtai, žmonėms, kultūrai. Tikslas – paskatinti Kauno rajono gyventojus meniškai pažvelgti į juos supančią aplinką, gamtą, kasdieninius vaizdus pamatyti kitaip, ieškoti ir atrasti įdomių, įkvepiančių vaizdų Kauno rajono apylinkėse, o keliaujantiems – ir visoje Lietuvoje.

3.Konkurso terminas 2016 m. balandžio 7 d. – 2016 m. gegužės 30 d.
II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
4. Konkurso organizatorius – Kauno rajono Ramučių kultūros centras (toliau – ORGANIZATORIUS). Konkurse gali dalyvauti visi asmenys be išankstinės registracijos ir be apribojimų.
5. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Žvelgiu į pavasarinę Lietuvą“, t. y. nuotraukose turi būti užfiksuota Lietuvos gamta, poilsis, žmonės, įvykiai, renginių akimirkos.
6. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).
7.Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:
•JPG formatas, ne mažiau kaip 900 KB. Dydis pikseliais ne mažesnis nei 3000 x 2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas.
•Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus pavardė, autoriaus vardas.
•Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.
•Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus.
8.Nuotraukas galima pristatyti elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės6 d.
9.Kartu su nuotraukomis turi būti pateikiamas aprašymas, kuriame nurodoma:
•nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas);
•kita informacija (nuotraukos laikas, vieta, kas joje vaizduojama, kt. informacija autoriaus nuožiūra).
10.Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, ir kad yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius LR teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.
11. Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 3 nuotraukas.
12.Pateikdamas nuotraukas KONKURSUI autorius automatiškai tampa KONKURSO dalyviu.
13.KONKURSUI pateikiamos nuotraukos bus eksponuojamos specialiai KONKURSUI skirtoje foto galerijoje (iki KONKURSO pabaigos autorystė nurodoma nebus)

III.KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
16.Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 5, 6, 7 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinamos nebus.
17.Nuotraukos pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 8 punkte, vertinamos nebus.
18.Konkursui pateiktas nuotraukas vertina Ramučių kultūros centro administracijos ir profesionalių fotografų sudaryta komisija (toliau – KOMISIJA).
19.KOMISIJAI vertinti nuotraukos pateikiamos nenurodant jų autorių.
20. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:
• meniškumas ir originalumas;
• techninė nuotraukų kokybė;
• atspindėta meilė savam kraštui, jo pateikimo subtilumas.
• pilietiškumo dvasios kurstymas fotografijų pagalba.
21.Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų KOMISIJA išrenka tris nuotraukas, kurioms skiriamos I-III vietos.
22.Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.
VI. KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI
23.Konkurso nugalėtojai skelbiami 2016 m. gegužės mėnesį.
24.Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais.
25.I-III vietų nugalėtojai apdovanojami diplomais ir specialiais rėmėjų prizais.
26. Iš viso bus atrenkami 20 darbų, kurie bus atspausdinti ir po konkurso keliaus po Kauno rajono kultūros įstaigas.