Lapių miestelis

Fotoparoda “Nuo aušros ligi aušros”

Lapių seniūnijos parodų salėje A.Merkio g.1, Lapių mst.
2015 m. lapkričio mėn. 25 d. 15 val. fotomenininko Vytauto
Šlekaičio foto darbų parodos atidarymas ir fotoalbumo
pristatymas.

Vytautas Šlekaitis (g.1939 m.) yra kilęs iš Ožkabalių kaimo Suvalkijoje, to paties kaimo Vilkaviškio rajone, kuriame yra dr. Jono Basanavičiaus tėviškė. Augo gausioje, pokario laikotarpiu daug negandų patyrusioje septynių asmenų šeimoje. Mokėsi Šilbalių kaimo pradinėje mokykloje. Tolesnių mokslų vaikystėje negalėjo siekti, nes turėjo dirbti įvairius darbus, padėdamas išlaikyti tėvams gausią šeimą. 1961-1963 atliko karinę tarnybą Severomorske, Šiaurės laivyne. 1964 m. atvykęs į Kauną pradėjo dirbti Pramprojekto fotolabaratorijoje. Baigė Kauno technologijos politechnikumą, Kauno politechnikos institutą. Žmona Lina – inžinierė. Užaugino du sūnus – Vilių ir Ramūną.
Dirbdamas fotolabaratorijoje Vytautas bendravo su fotografu Baliu Buraču (darė nuotraukas iš jo stklinių negatyvų), tobulino nespalvotų nuotraukų apdorojimo technologiją. Susidomėjęs spalvota fotografija sėmėsi patirties iš fotografo Povilo Karpavičiaus, pirmosios knygos apie spalvotąją fotografiją lietuvių kalba autoriaus. 1980 – 1984 m. dirbo Istorijos muziejuje (dabar Vytauto Didžiojo karo muziejus) fotografu, 1984 – 1991 m. Kauno teritoriniame statybos treste fotokorespondentu.
Nuo 1977 m. rengia fotografijų parodas. Jau po pirmosios savo parodos gavo paiūlymą stoti į Fotografijos meno draugiją (dabar – Fotografijos menininkų sąjunga), kur buvo priimtas kandidatu. Vytautas Šlekaitis yra surengęs 12 personalinių parodų, keturioms knygoms parengęs iliustracijas. Už aktyvią veiklą ne kart yra gavęs Kauno miesto savivaldybės padėkos raštus, 2010 m. apdovanotas “Gerumo kristalu”. Visose darbovietėse Vytautas aktyviai dalyvavo saviveikloje, daug metų dainavo vyrų chore „Perkūnas“, nuo 2007 m.- aktyvus Šilainių bendruomenės narys.
Vytauto Šlekaičio fotografijose atskleidžiamas lietuviškojo peizažo erdvė ir vaizdingumas. Jo fotografijų albume „Nuo aušros ligi aušros“ atsispindi tik maža dalelytė Lietuvoje esančio grožio tarp žemės ir dangaus.