Lapių miestelis

Fotoparoda “Rudenėjantis pajūris”

2016 01 13 – 2016 02 13 Lapių seniūnijos parodų salėje
A.Merkio g. 1, Lapių mst. eksponuojama Liudviko Rimanto Žiemio
fotoparoda.

Fotografas Liudvikas Rimantas Žiemys nuo 1973 m. dirba Lietuvos energetikos instituto fotolaboratorijoje. Autorius yra surengęs
ne vieną dešimtį personalinių parodų. Bedradarbiauja su Kauno istorijos muziejumi, Kauno miesto muziejumi. Parodos autorius yra parengęs iliustracijų daugeliui spaudos leidinių. Liudvikas Rimantas Žiemys nemėgsta vardinti savo apdovanojimų ir nuveiktų darbų ar rengti popmastiškų parodų atidarymų. Jo posakis “Už mane kalba mano darbai” geriausiai apibūdina autoriaus kuklų ir dalykišką būdą.