Lapių miestelis

Informacija apie asbesto turinčių gaminių inventorizavimą Kauno rajono seniūnijose

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu patvirtinto Asbesto šalinimo programos 2008–2013 m. priemonių plano 1.2 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267 ,,Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. ĮS-1571, seniūnai vykdo daugiabučių namų, valdomų savininkų bendrijų, jungtinės sutarties pagrindu valdomų pastatų, taip pat gyvenamųjų individualių ir kitų namų valdų pastatų, turinčių asbesto gaminių, inventorizaciją.

Asbesto turinčių gaminių ataskaitos formas turi seniūnijos, į kurias suinteresuoti gyventojai gali nuvykti (turėti su savimi namų inventorizavimo dokumentus), ten pateikti duomenis ir užpildyti reikiamą anketą.

Jeigu asbesto produktų (šiferio, šiluminės izoliacijos ir kt.) yra jūsų namuose, ūkyje, nepatariama pradėti jį šalinti patiems. Geriau šį darbą patikėti specialistams, kurie priklausomai nuo asbesto produktų techninės būklės, toliau imsis atitinkamų veiksmų. Asbesto šalininio pagrindinis tikslas yra apsaugoti aplinką nuo pavojingų asbesto plaukelių, nes jie, patekę į aplinkos orą, tampa pavojingi žmonėms. Todėl yra rekomenduojama:

  • atitverti ir pažymėti vietas, kuriose yra asbesto produktų, ženklu ,,Atsargiai asbestas“;
  • darbus atlikti tik drėkinant vandeniu (,,šlapiu būdu“);
  • atliekų nelaužyti ir nemėtyti iš aukščio;
  • atliekas pakuoti į sandarias pakuotes ( 0,2 mm plėvelės storio maišus po 30 kg);
  • atliekas vežti tik į specialias aikšteles.

Kauno rajono gyventojai asbesto atliekas turi nugabenti į Lapių sąvartyną arba užsisakyti šią paslaugą iš aptarnaujančio atitinkamą rajono zoną atliekų tvarkytojo – UAB ,,Dzūtra“ ar UAB ,,Kauno švara“. Už pašalintų asbesto atliekų kiekį reikalaukite patvirtinančios pažymos, kurią saugokite, nes kai bus pradėtas vykdyti paramos teikimo (kompensavimo) etapas, galėtumėte minėtus dokumentus pateikti su paraiška kompensavimui gauti.

Ekologo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Juknienė