Lapių miestelis

Kapela “Girnapusė”

2015-03-28, 18 val. – Lapių laisvalaikio salės liaudiška kapela “Girnapusė” dalyvaus kaimo muzikantų suvažiavime Labūnavoje.