Lapių miestelis

Labdaros akcija Vokietijoje

2016-02-27 Lapių muzikantai kartu su Kauno rajono savivaldybės delegacija dalyvauja labdaros akcijoje Vokietijoje Lampertheim-Hüttenfeld miestelyje perduodant labdarą lietuviškai Vasario 16- osios gimnazijai Vokietijos lietuvių bendruomenės 70-mečio proga ir linksmins svečius, pakviestus iš įvairių Vokietijos miestų ir Lietuvos, šventinėje vakaronėje.