Lapių miestelis

Lapėse – subtili šventė meninio žodžio gerbėjams

Neseniai Kauno rajono Lapių pagrindinėje mokykloje į regioninį Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso etapą rinkosi geriausi skaitovai iš Jurbarko, Raseinių, Šakių, Tauragės, Jonavos, Vilkaviškio, Kauno, Lazdijų rajonų bei Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių. Šis etapas penkiuose šalies regionuose vyksta kovo mėnesį, kasmet kitoje regiono savivaldybėje. Šių konkursų tikslas — išrinkti po du geriausius skaitovus 5-8 ir 9-12 klasių grupėse bei vieną mokinių parengtą poetinę kompoziciją. Nugalėtojai atstovauja regionui respublikiniame etape, kuris šiemet balandžio mėnesį vyks Klaipėdoje.

Išklausiusi visų dalyvių pasirodymus, komisija I vietą 5- 8 klasių grupėje skyrė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos šeštos klasės mokiniui Ryteniui Šklėriui (mokytoja Marija Jakulevičienė). II vieta atiteko šeštokei Dominykai Krutkevičiūtei iš Jonavos Jeronimo Ralio vidurinės mokyklos (mokytoja Nijolė Rimkuvienė), III vieta — Vismantei Vasaitytei, Šakių ,,Varpo“ vidurinės mokyklos septintokei (mokytoja Rasa Litinskienė). O tos pačios mokyklos dvyliktokė Margarita Remeikaitė užėmė I vietą 9 — 12 klasių grupėje (mokytoja Vilija Meškaitienė). II vieta vyresniųjų grupėje paskirta Valiui Fominui, Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazijos abiturientui (mokytoja Rūta Zeikuvienė), III — taip pat dvyliktokui Mindaugui Balčaičiui iš Jurbarko Antano Giedraičio — Giedriaus gimnazijos (mokytoja Laima Semaškienė). Abiejų grupių I ir II vietų laimėtojai įpareigoti atstovauti regionui respublikiniame Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso etape.

Ten taip pat važiuos ir geriausiai įvertinti Šakių ,,Varpo“ vidurinės mokyklos mokiniai su poetinė kompozicija ,,NEREIKIA TIKRIAUSIAI BŪTINA“ (mokytoja Vilija Meškaitienė). II vieta šioje kategorijoje atiteko Jurbarko Antano Giedraičio — Giedriaus gimnazijos mokiniams (mokytoja Jūratė Videikienė), III — Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokiniams (mokytojos Jolanta Bieliauskienė ir Jolanta Sedleckienė).

Meninio žodžio šventę įspūdingai pradėjo Lapių pagrindinės mokyklos mergaitės, pademonstravusios pačių sukurtą drabužių kolekciją ,,Aidas“ (jų vadovės – mokytojos Dalia Audėjaitienė ir Adrija Džiugienė). Nutilus sveikinimo žodžiams, vienas po kito, užgniaužę jaudulį, į sceną žengė jaunieji skaitovai, rajoninių etapų nugalėtojai, žiūrovams dovanodami prasmingai ir įtaigiai skaitomus kūrinius. Šiemet konkurso dalyviai dažniausiai rinkosi Vytauto V. Landsbergio tekstus, tačiau buvo galima išgirsti ir vyresnės kartų rašytojų: V. Krėvės, Liūnės Sutemos, Salomėjos Nėries, J. Grušo, S. Gedos ir kitų autorių kūrinių arba jų ištraukų. Trys įspūdingos poetinės kompozicijos parengtos pagal lietuvių poetų eiles.

Vertinimo komisijos pirmininkas Jonavos meno mokyklos dramos mokytojas, teatro režisierius Jonas Andriulevičius, aptardamas konkurso dalyvių pasirodymus, padėkojo visiems skaitovams, šiemet parodžiusiems išties aukštą meninį lygį. Režisierius akcentavo, jog labai svarbu, kad pasirinktas kūrinys būtų artimas ir suprantamas pačiam skaitovui (ne mokytojui), kad atitiktų mokinio brandą, o perteikiamas išgyvenimas ar meninis vaizdas būtų išreiškimas nuoširdžiai, be patoso, be dirbtinės gestikuliacijos ar nenatūralios mimikos.

Vertinimo komisija, dalindama individualius patarimus to panorusiems dalyviams ir jų mokytojams, patarė atkreipti dėmesį į taisyklingą tarimą, paakino labiau pasikliauti paties mokinio pasirinktu meninio skaitymo būdu.

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti gėlėmis, padėkos raštais ir originaliais knygų skirtukais — austomis tautinėmis juostelėmis, o laureatai ir jų mokytojai — vertingomis knygomis. Už pastarąsias nuoširdžiai dėkojame konkurso rėmėjams UAB „Impress Teva“ (generalinis direktorius Vigintas Bartaševičius).

Svetingai priimti šeimininkų — Lapių pagrindinės mokyklos direktorės Vaidos Trofimišienės, drabužių kolekcijas parengusių mokytojų, lituanisčių bei kitų mokyklos darbuotojų — konkurso dalyviai ir žiūrovai skirstėsi išsinešdami pačius maloniausius įspūdžius. Džiugu, kad visiems susitelkus pavyko konkursą paversti subtilia švente visiems meninio žodžio gerbėjams. Renginį organizavo Kauno rajono švietimo centras, lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis ir Lapių pagrindinė mokykla.

KRS inf.