Lapių miestelis

Lapių estradinis duetas “Uošvės” Linksmakalnyje

Neseniai Lapių estradinis duetas “Uošvės” koncertavo Linksmakalnio šventėje. Žiūrovus sužavėjo moterų atliekamos dainos ir jas palydėjo audringi aplodismentai.

Lapių k.c. direktorė Neringa Norvaišienė