Lapių miestelis

Lapių kapelos “Ant ketvirto” muzikantai “Rudens šventėje”

2016-09-28 18 val. Lapių kapelos “Ant ketvirto” muzikantai dalyvauja užeigoje “Siesta” Aleksandro Stulginskio universiteto
rektorato ir dėstytojų “Rudens šventėje”.