Lapių miestelis

Lapių laisvalaikio salės veikla 2014 – 2016 m

Lapių laisvalaikio salėje 2016 m. pabaigoje veikė 7 meno mėgėjų kolektyvai: jaunimo roko grupė „Rock madness“, jaunimo šokių studija „Flash dance“, pop muzikos duetas „Uošvės“, liaudiška kapela „Ant ketvirto“,didžiųjų Lapių kapela “Girnapusė“,Senjorų linijinių šokių grupė, “Aktyvių moterų klubas”.Liaudiškos kapelos “Girnapusė”, “Ant ketvirto” ir pop duetas “Uošvės” gyvuoja daugiau, kaip 10 metų. 2014-2016 m. dalyvavome koncertuose ir renginiuose Kaune, Birštone, Neveronyse, Ramučiuose. Meno kolektyvai pasirodė įvairiuose renginiuose ir šventėse Lapių miestelyje, prisidėjo ir dalyvauvo Ramučių kultūros centro organizuojamuose renginiuose. Iš viso per minimą laikotarpį Lapių meniniai kolektyvai pasirodė pasirodė 36 –iuose renginiuose. Visi kolektyvai veikia savo iniciatyva, nes Lapėse nėra nei vieno samdomo meno vadovo, visi kolektyvai išsilaiko patys.

– Lapių kultūros metraštis: lapiumiestelis.lt .Jį administruojame patys.
-Įrašų studija. 2015 m.įsteigėme įrašų studiją ir įrašėme pirmąją akordeono muzikos kompaktinę plokštelę „Tanzende Finger “ Kompaktinės plokštelės pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=VBHIwfs-9P0.
– Parodų salė: vietoje buvusio LNK televizijos baro, padedant Lapių seniūnijai 2014-06-13 atidaryta parodų salė su modernia galerijų pakabinimo sistema. Parodų salėje nuolat rengiame parodas, kuriose dalyvauja ir profesionalūs menininkai, ir moksleiviai – dailės studijų nariai. Iš viso esame surengę 22 parodas.
– Šventės.Padedant Lapių laisvalaikio centrui „Genuja“ 2014 ir 2015 m. surengėme I-ąją ir II-ąją „Lapių kraštiečių šventes“ kuriose pasirodė visi Lapių meno kolektyvai ir profesionalūs menininkai, ir žiemos sporto šventę „Lapiada“. Šventės vyko lauko sąlygomis ir dalyvavo šimtai lapiečių bei svečių. Šios šventės surengtos tik iš paramos lėšų ir Kauno r. savivaldybei nekainavo nei cento. III-oji „Lapių miestelio kraštiečių šventė“ įvyko 2016 m. ir šį kartą Kauno r. savivaldybė iš dalies prisidėjo finansiškai. Švenčių aprašymai ir filmuota medžiaga:
“I-oji Lapių miestelio kraštiečių šventė”: https://www.lapiumiestelis.lt/naujiena/lapiu-miestelio-i-oji-krastieciu-svente
“II-oji Lapių miestelio kraštiečių šventė”:https://www.lapiumiestelis.lt/naujiena/lapiu-miestelio-krastieciu-svente
“III-oji Lapių miestelio kraštiečių šventė”: https://lapiumiestelis.lt/naujiena/lapiu-miestelio-iii-oji-krastieciu-svente
Žiemos sporto šventė “Lapiada” https://lapiumiestelis.lt/naujiena/ziemos-sporto-svente-lapiada-2015
– Kiekvienais metais organizuojame gražiausios Lapių seniūnijos sodybos rinkimus ir apdovanojame nugalėtojus. 2013 m. gražiausia Lapių sodyba užėmė ir I vietą Kauno rajone, o 2016 m. gražiausia Lapių sodyba užėmė II vietą Kauno rajone. Gražiausių lapių sodybų galerija: https://lapiumiestelis.lt/nuotrauku-galerija/graziausios-lapiu-sodybos
– Bendradarbiaujame su Lapių pagrindine mokykla, vaikų darželiu, Kauno krašto neįgaliųjų draugija, Lapių įmonėmis „Poliplastas“, „Lapių agropaslaugos“, su Turžėnų bendruomenės centru „Menų artelė“ . “Menų artelė” padėjo įgarsinti šventes, koncertus ir vakarones Lapių laisvalaikio salėje: skolino garso ir šviesos įrangą, lauko sceną, lauko kėdes ir kitą inventorių, padėjo vesti renginius. Be jų pagalbos sunkiai įsivaizduotume savo veiklą.
– Tradiciniai renginiai: „Lapių kraštiečių šventė“, „Kapelų vasaros pradžios šventė“, renginys kartu su Lapių biblioteka „Savaitė su lietuviška knyga“, kasmetinė Kalėdų eglutės įžiebimo šventė, Padėkos diena rėmėjams kalėdiniu laikotarpiu, Tautinės giesmės „Lietuva brangi“ giedojimas Kovo 11-ąją prie Lapių laisvės paminklo, didžiosios kalendorinės šventės. Pirmoji „Kapelų vasaros pradžios šventė“: https://www.youtube.com/watch?v=51WbCai3f2A
– Didelį dėmesį visus tuos metus skyrėme savo veiklos viešinimui. Kiekvienam renginiui kūrėme ir spausdinome nedideliu tiražu po atskirą spalvotą plakatą (tą padaryti nemokamai padeda spaustuvė „Kitos spalvos“). Renginius fotografuojame, filmuojame ir medžiagą talpiname savo Lapių kultūros metraštyjewww.lapiumiestelis.lt, kuris veikia nuo 2008 metų ir jame viešinami beveik visi kultūriniai renginiai vykstantys Lapių miestelyje. Tinklalapio niekas neremia, jį administruojame patys, o tinklalapio talpinimui apmokėti gauname lėšų iš privačių rėmėjų.
2014-2016 m Kauno r. Ramučių kultūros centro Lapių laisvalaikio salei , kuri pradėjo veikti vietoje anksčiau buvusio Lapių kultūros centro, buvo labai sėkmingi. Nors po Lapių kultūros centro reorganizacijos finansavimas sumažėjo keletą kartų, nebeturime etatinių meno vadovų, tačiau vis dėlto sugebėjome ir toliau sėkmingai dirbti. Dėkojame visiems mūsų rėmėjams ir pagalbininkams mums padėjusiems ir prisidėjusiems prie kultūros puoselėjimo Lapių miestelyje.
Kauno r. Ramučių kultūros centro Lapių laisvalaikio salė, Lapių laisvalaikio centras “Genuja”, pirmininkas Aurelijus Stunžėnas
Tel. +37069914936, www.lapiumiestelis.lt