Lapių miestelis

Lapių miestelio šventė 2012

Rugsėjo 15d. šeštadienį 18 val.
parke, už seniūnijos administracinio pastato

Kauno rajono choras „BOŽOLE“ http://www.bozole.lt/
EDMUNDAS KUČINSKAS http://www.edmundaskucinskas.lt/
Grupė „KITOKIOS“ http://www.facebook.com/kitokios
Lapių liaudiškos-kantri muzikos kapela „ANT KETVIRTO“
Sargėnų bendruomenės liaudiška kapela „ŠILAS“
Estradinis duetas „UOŠVĖS“

Gražiausios Lapių sodybos savininkų ir Jubiliatų apdovanojimas

Šventės pabaiga 22 val.

Veiks baras – galėsite numalšinti alkį bei troškulį.
Vaikučiai pramogaus atrakcijonuose, laukia įvairios staigmenos.

Šventės globėja Raminta Popovienė
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Organizatoriai:
Lapių seniūnija
Lapių kultūros centras
Lapių miestelio bendruomenės centras
Lapių pagrindinė mokykla

Rėmėjai:
Kauno rajono savivaldybė http://www.krs.lt/portal
UAB „Helisota“ http://www.helisota.lt/
UAB „Kauno liftai“ http://www.kaunoliftai.lt/
UAB „Lapių agropaslaugos“
UAB „Poliplastas“ http://www.poliplastas.lt/
UAB „Rofolis“ http://www.rofolis.lt/
Marius Norvaiša http://mariusnorvaisa.lt/

Lapių kultūros centro direktorė Neringa Norvaišienė