Lapių miestelis

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

2013-03-11
Kovo 11-osios rytą lapiečiai, bendruomenės nariai, svečiai rinkosi prie Laisvės paminklo. Šventės vedėjai Neringa ir Marius Norvaišai pasveikino susirinkusius, pakvietė sugiedoti Tautišką giesmę ir tylos minute pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę.

Sveikinimus pratęsė Lapių seniūnas Rimantas Stankus, palinkėjęs visiems šventinės nuotaikos, kartu su kitais šventės dalyviais padėjo gėles ir uždegtas žvakeles prie paminklo.

Pirmos dalies pabaigoje visi nusifotografavome istorinei nuotraukai. Po to persikėlėme į kultūros centro salę.

Nuostabius poezijos posmus apie Lietuvą skaitė Lapių pagrindinės mokyklos mokytojos Snieguolė Čiubelienė ir Jūratė Silenkovienė. Tautinius šokius šoko Domeikavos kultūros centro tautinių šokių grupė ,,Džiaukis’’, vadovė Giedrė Barkauskaitė. Po to žiūrėjome dokumentinius filmus „Lietuva – atvertos durys“ ir „Neregėta Lietuva“.

Šventės pabaigoje pakvietėme prie arbatos puodelio maloniai pabendrauti. Dalyviai džiaugėsi puikia švente ir sukurta šventine nuotaika.

Direktorė Neringa Norvaišienė