Lapių miestelis

Mariaus Norvaišos Velykinis sveikinimas

Su atbundančiu pavasariu, su sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė – šv. Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, o į Jūsų namus atneštų santarvę ir gerumą.

Marius Norvaiša