Lapių miestelis

Lapių Laisvės paminklo atidengimas

Foto Marius Norvaiša