Lapių miestelis

Lapių bendruomenės centras

Pirmininkė: Snieguolė Čiubelienė
Adresas: A.Merkio g.1 Lapių mstl. Kauno r. sav. LT-54433
Mobilus: 8-674 41881
El.paštas: [email protected]
Internetinė svetainė: www.lapiumiestelis.lt

Misija:
Skatinti bendruomenės narius aktyviai įsijungti į visuomeninį gyvenimą, skatinti gerąją kaiminystę, visų bendruomenės organizacijų partnerystę, stiprinti savanoriškumo tradicijas, atstovauti bendruomenės interesus valdžios institucijose.
Pagrindinės veiklos kryptys:
• Bendruomenės telkimas ir aktyvinimas
• Visuomeninės veiklos ir pilietinio aktyvumo skatinimas bendruomenėje
• Bendruomenės darnaus vystymo politikos formavimas
• Neformalaus suaugusių švietimo sistemos formavimas.
• Bendruomenės lyderių palaikymas ir skatinimas
• Klubų, pagal amžiaus grupes, interesus, veiklos organizavimas.
• Projektinio darbo organizavimas.

Tikslas:
Telkti ir aktyvinti Lapių miestelio bendruomenę, sudaryti kiekvienam bendruomenės nariui sąlygas tobulėti bet kuriame amžiaus tarpsnyje, gerinti bendruomenės gyvenimo kokybę.