Lapių miestelis

ORGANIZUOJAMA VIETOS GYVENTOJŲ NUOMONĖS APKLAUSA !

DĖMESIO !!!

ORGANIZUOJAMA VIETOS GYVENTOJŲ NUOMONĖS APKLAUSA DĖL LAPIŲ SENIŪNIJOS KAIMŲ RIBŲ NUSTATYMO

GYVENTOJUS KVIEČIAME ATVYKTI Į LAPIŲ SENIŪNIJĄ IKI 2015 M. SPALIO 18D., PAREIKŠTI NUOMONĘ „AR PRITARIATE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS LAPIŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMUI PAGAL PARENGTAS SCHEMAS M1:50000 IR M1:10000“.

Lapių seniūnija