Lapių miestelis

Paroda “Stebuklinga mano pilis”

2015-06-08 Lapių seniūnijos parodų salėje A.Merkio g. 1, Lapių lopšelio-darželio tapybos parodos atidarymas.