Lapių miestelis

Šeimų piknikas

2018-05-12, 13 val. kviečiame prie Lapių seniūnijos tvenkinio. Organizuojamas šėimų piknikas “Atsitrauk nuo televizoriaus”.
Koncertuos grupė “Intervalai”, bus daug smagių atrakcijų.