Lapių miestelis

Šilavoto tapybos plenero paroda “Slenkstis”

2014-01-01, 17 val. Lapių parodų salėje (A.Merkio g.1, Lapių mst.) atidaroma Šilavoto tapybos plenero paroda “Slenkstis”.
Fotoreportažas: https://lapiumiestelis.lt/nuotrauku-galerija/silavoto-tapybos-plenero-paroda-slenkstis

Apie plenerą: 2014 m. rugpjūčio 16-23 d., vyko vienuoliktasis profesionalių menininkų pleneras Šilavoto „Davatkyne“. Jau tradicija tapo, jog priešpaskutinę vasaros savaitę į „Davatkyną“ susirenka įvairių sričių menininkai, kurie dalinasi patirtimi, semiasi įkvėpimo ir kuria. Per praėjusius dešimt metų pleneruose dalyvavo Alfonsas Vilpišauskas, Eimutis Markūnas, Henrikas Čerapas, Ričardas Nemeikšis, Arvydas Palevičius, Antanas Obcarskas, Remigijus Treigys, Aušra Andziulytė, Ausma Bankauskaitė, Rimantė Butkuvė, a. a. Arūnas Vaitkūnas ir kiti profesionalūs bei pradedantieji menininkai.

Plenero dalyviai

Aušra Andziulytė
Akvilė Poškutė
Rimantė Butkuvė
Eglė Butkutė
Kristina Jatautaitė
Simona Lukoševičiūtė
Remigijus Treigys
Eimutis Markūnas
Arvydas Palevičius
Linas Jurciukonis
Sigitas Straigis
Petras Lincevičius

Šilavoto Davatkynas – unikalią istoriją menanti vieta. Daugiau nei šimtmetį čia veikė neformalus vienuolynas, kuriame glaudėsi pamaldžios moterys – davatkėlės. Čia gyvenusios moterys gyveno labai kukliai – gyvenimą paskyrė Dievui, bei pagalbai aplinkiniams. Jos slaugė ligonius, ruošė vaikus Pirmajai Komunijai, padėdavo kunigams, rūpinosi bažnyčia. Čia taip pat buvo mokoma rašto – veikė daraktorių mokykla, buvo mokoma Pirmojo Pasaulinio karo metais, kai oficiali mokykla neveikė. Davatkėlės kasdien dalyvavo Šv. Mišiose. Kaimo moterys užsukdavo pas jas pasikalbėti, pasimokyti verpti, siūti, megzti.

Šilavoto Davatkynas
Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų raj.
(8-687) 24394