Lapių miestelis

Sveikinimas mokytojams!

Jūsų širdis –
Kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.
Jai vis lemta sutikti mažus,
Prisirišti prie jų ir pamilt,
Užauginti jaunystės sparnus
Ir paspaudus rankas išsiskirt…

Sveikinu Jus mielieji mokytojai su Mokytojų diena!

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.

Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis, Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus.

Ačiū Jums.

Marius Norvaiša