Lapių miestelis

Šventinis sveikinimas

Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi – savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Ramaus Kūčių vakaro, gerų šv. Kalėdų ir linksmų Naujųjų Metų.
Nuoširdžiai Marius Norvaiša