Lapių miestelis

Tautišką giesmę giedojo ir Lapiečiai

Liepos 6 dieną 21 val. prie Laisvės paminklo šalia bažnyčios rinkosi tautiškai nusiteikę lapiečiai. Sugiedoję Tautišką giesme patraukė į bendruomenės centrą ir kalbėjosi apie Lietuvos dabartį ir perspektyvas.
Manau, kad naujai užgimusi tradicija Lapėse gyvuos ir ateityje.

Lapių kultūros centro direktorė Neringa Norvaišienė