Lapių miestelis

VIRTUALI LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ PARODA

Skyriuje “Nuotraukos” pateikiame virtualią parodą iš Turžėnų bendruomenės centro “Menų artelė” archyvo. Parodą parengė Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus 2011 m., vykdant projektą Turžėnuose „Etnokultūrinė bendruomeniškumo prigimtis“.

Atidaryti parodą:
https://www.lapiumiestelis.lt/nuotrauku-galerija/virtuali-lietuviu-tautines-muzikos-instrumentu-paroda